Sääntömääräinen vuosikokous 19.5.2021


Sahtiseura Humala Ry

Sääntömääräinen vuosikokous 19.652021 klo 17:30 Mäkirannassa.

Pöytäkirjaa ei julkaista sellaisenaan näillä sivuilla. Vain päätökset ilman nimitietoja ovat näkyvillä. Tämä johtuu kiristyneistä tietosuojalaeista.

Pöytäkirja on nähtävissä erikseen pyydettäessä Paperikeitaassa, Padasjoki Keskustie 25 17500 Padasjoki. Yhteystiedot sivun oikeassa laidassa.

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 2. Kokoukselle valittiin puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi ja lailliseksi.
 4. Kokoukselle monistettu asialista hyväksyttiin.
 5. Kokouselle esiteltiin tilinpäätös, tase, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Hyväksyttiin.
 6. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
 7. Päätettiin liittymis- ja kannatusjäsenmaksuista. Liittymis- ja jäsenmaksu 15,00 €, kannatusjäsenmaksu 100,00 €
 8. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 9. Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten sahtimatka on ilmainen ja toiminnantarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
 10. Hallitukseen valittiin valittiin samat henkilöt kuin aikaisemmin.
 11. Toiminnantarkastaja ja varahenkilö jatkavat tehtävissään.
 12. Kokous päätettiin klo 18:20

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittivat kokouksen pöytäkirjan Paperikeitaassa käydessä kirkolla.