Vuosikokous 2021


Vuosikokous pidetään sitten kun se on mahdollista

Paikka:

Aika: xx.xx.2021

Asialista:

 1. Kokouksen avuas
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen asialistan vahvistaminen
 5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
 7. Päätetään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksuista 2021
 8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021
 9. Palkkioiden suuruus toimihenkilöille
 10. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 12. Kokouksen päättäminen

Veli-Matti Heinonen